Tháng Ba 29, 2018

Sao vân hán 2018 chiếu mạng nam nữ và cách cúng hóa giải hạn sao Vân hán khỏi mọi điều xấu

Bài cúng sao vân hán, sao vân hớn 2018, hướng dẫn cách cúng sao vân hán, cách hóa giải sao […]
Tháng Ba 29, 2018

Sao Mộc Đức chiếu mạng nam nữ 2018 và cách cúng Sao Mộc Đức nghinh đón mọi điều tốt đẹp

Sao Mộc Đức là gì? Ý nghĩa của Sao Mộc Đức 2018 trong tử vi chiếu mệnh? Sao Mộc Đức […]
Tháng Ba 29, 2018

Sao Thái Dương 2018 chiếu mệnh nam nữ và cách cúng giản hạn Sao Thái Dương tránh mọi điều xấu

Sao Thái Dương là sao tốt hay sao xấu? Sao Thái Dương kỵ màu gì? Bài cúng sao thái dương […]
Tháng Ba 28, 2018

Sao Thủy Diệu 2018 chiếu mạng nam nữ và cách cúng giải hạn sao Thủy Diệu

Sao Thủy Diệu là gì? Sao Thủy Diệu tốt hay xấu? Ý nghĩa của Sao Thủy Diệu 2018 trong tử […]
Tháng Ba 28, 2018

Sao Thổ Tú chiếu mạng nam nữ 2018 và cách hóa giải hạn Sao Thổ Tú

Bài cúng sao Thổ Tú và hướng dẫn cách sao Thổ Tú, cách hóa giải sao Thổ Tú 2018 chiếu mạng […]
Tháng Ba 28, 2018

Sao thái bạch 2018 chiếu mạng nam nữ, cách cúng giải hạn sao thái bạch khỏi mọi điều xấu

Bài cúng sao thái bạch và hướng dẫn cách cúng sao thái bạch, cách hóa giải sao thái bạch 2018 […]
Tháng Ba 15, 2018

Sao kế đô 2018 chiếu mạng nam nữ cách cúng hóa giải hạn điều xấu

Bài cúng sao kế đô 2018 và hướng dẫn cách cúng sao kế đô, cách hóa giải sao kế đô […]
Tháng Ba 13, 2018

Cách cúng sao la hầu 2018 chiếu nam nữ mạng hóa giải điều xấu

Cách cúng giải hạn  sao La hầu  chiếu Nam và Nữ mạng năm 2018 ý nghĩa của việc cúng sao La […]
Tháng Ba 12, 2018

Cúng sao giải hạn 2018 sớ cúng sao hội mùng 8 tại nhà đúng nhất

Cúng sao giải hạn 2018  sớ cúng sao hội mùng 8 tại nhà hay ngoài trời đúng nhất chuẩn bị […]

Bài văn khấn